Sotning

Skorstensfejaren kan sänka din bränslekostnad!

Sot och andra fasta beläggningar på eldstadens värmeupptagande ytor ökar bränsleförbrukningen. Regelbunden extra sotning och vid behov en ång- sotning av eldstaden, eller en maskinell rengöring är åtgärder som gör att du får en bättre bränsleekonomi.

Har du oljeeldning behövs det en årlig service. Vid denna funktionskontrolleras och justeras brännaren, munstycke bytes mot nytt. Dessutom inregleras anläggningen till optimala driftvärden. Din skorstensfejare kan lämna förslag på ytterligare funktionsförbättrande åtgärder.

Ekonomisotning

Föreskrifter som gäller sotning och kontroll av eldstäder och pannor hittar du i lag om skydd mot olyckor och förordning om skydd mot olyckor. Om lagen inte följs löper fastighetsägaren risk att få minskad försäkringsersättning i händelse av brand. Regler kring eldstäder och rökkanaler finns också i Boverkets byggregler.

Det är Götene&Skara kommun med hjälp av Statens räddningsverks föreskrifter om
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. som bestämmer sotningsfristen i just din fastighet. Tidsintervallen beror på vilken typ av uppvärmningssystem du har, samt hur ofta du använder eventuella eldstäder för till exempel trivseleldning.
Byter du panna eldstad eller bränsle måste du anmäla detta till ditt sotningsdistrikt. Som övervakare av brandsäkerhet måste skorstenfejaren kontrollera det nya systemet.

Varför sotning – och hur ofta?

Föreskrifter som gäller sotning och kontroll av eldstäder och pannor hittar du i lag om skydd mot olyckor och förordning om skydd mot olyckor. Om lagen inte följs löper fastighetsägaren risk att få minskad försäkringsersättning i händelse av brand. Regler kring eldstäder och rökkanaler finns också i Boverkets byggregler.

Det är Falköping kommun med hjälp av MSB s föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Som bestämmer sotningsfristen i just din fastighet. Tidsintervallen beror på vilken typ av uppvärmningssystem du har, samt hur ofta du använder eventuella eldstäder för till exempel trivseleldning. Byter du panna eldstad eller bränsle måste du anmäla detta till ditt sotningsdistrikt. Som övervakare av brandsäkerhet måste skorstenfejaren kontrollera det nya systemet.

Minsta sotningsfrist på vanliga objekt

Sotningsobjekt helårsbebodda hus

Värmepanna i småhus som eldas med Maximal tidsintervall mellan sotningarna
Lätt eldningsolja 2 år
Fasta bränslen, t ex ved 2-3ggr /år
Pellets 1 år
Köksspis, vedeldad
Som används regelbundet 1 år
Som används vid enstaka tillfälle 3 år
Kakelugn, kamin,braskamin,
öppen spis eller motsvarande
Som används regelbundet 1 år
Som används vid enstaka tillfälle 3 år
Övriga
Imkanaler i små hus Särskild beställning krävs av kund

 


Ring oss gärna på 0511 – 599 23 för ytterligare information eller kontakta oss via kontaktformuläret nedan.