Pellets

Träpellets tillverkas av såg- och kutter-spån från sågverksindustrin. Spånen har naturliga bindemedel. Inga tillsatser förekommer. Pellets är också bra för dina grannar, eftersom den höga torrhalten gör att röken som uppstår vid förbränningen är minimal.

För att du ska få en så smidig och billig hantering av din pelletsvärme som möjligt kan du bygga ditt eget pelletsförråd. Nedan visar vi ett par exempel på hur du kan bygga.

Förvaring av pellets

Förråd bör rymma minst 3 ton pellets för att du ska kunna få din pellets fraktfritt levererad. Tänk dock på att du dessutom måste ha lite kvar innan nästa beställning samt att det normalt inte går att fylla ovanför påfyllningsrörets nivå. Vi rekommenderar därför en volym på minst 7-8 kubikmeter.
En byggfackman kan ge dig råd angående dimensionering av reglar, skivor etc.
Avståndet mellan inblåsningsröret och motstående vägg bör vara minst ca 2 meter för att pelletsen inte ska förstöras mot väggen. För att dämpa pelletsen bör inblåsningsröret mynna i ett halvt rör eller en vanlig hängränna. Andra sätt att dämpa pelletsen kan vara att hänga en kraftig gummimatta en bit från väggen eller att använda inblåsningsrör med ökande diameter.
För att miniminera slitaget på pelletsen bör du placera förrådet så att minsta möjliga slanglängd behövs från bulkbilen. Helst mindre än 10 meter.
Det är också viktigt att förrådet är tätt för att undvika problem med damm, använd därför silikon i alla skarvar.

Påfyllningsröret ska ha en 4 tums hankoppling för att passa bulkbilensslang. Kopplingen bör inte placeras högre än 1,5 meter över marken. Vid lodrät montering är lägsta höjd 75 cm medan en vågrät koppling kan placeras ned till 10 cm över marken.

Koppling och matningsskruv köper du t ex i din lokala bygg- eller lantmannahandel. Tänk på att undvika rörskarv och böjar i största möjliga mån, eftersom dessa ger slitage på din pellets.

Du får absolut inte använda plaströr i ditt pelletsförråd efersom dessa kan ge upphov till statisk elektricitet.

Förrådet bör slutligen förses med ett avluftningsrör som placeras högt så att det inte riskerar att bli igentäppt när förrådet är fullt. Röret bör ha en diameter på minst 160 mm och ett filter som dammskydd.

 


Ring oss gärna på 0511 – 599 23 för ytterligare information eller kontakta oss via kontaktformuläret nedan.