Besiktningar

Besiktningar av eldstäder och rörkanaler

Det finns många olika typer av besiktningar som skorstensfejarmästaren och hans personal kan hjälpa dig med.
För att skorstensfejaren skall kunna göra en bra besiktning så är det viktigt att han i förväg vet orsaken till besiktningen.
Nedan följer några olika typer av besiktningar.


SSR Godkänd besiktning

Om du vill vara säker på att din eldstad och skorsten är säker att elda bör du beställa en ssr godkänd besiktning av dina eldstäder.

Kontroll av skorsten efter soteld

Om en soteld inträffar skall du först ringa räddningstjänsten på 112. Efter soteld som kan ge temperatur på över 1 000°C kan skorstenen ha skadats så att fortsatt eldning kan medföra att huset börjat brinna.
Du bör därför beställa en besiktning av skorstenen så att skorstensfejarmästaren får undersöka om det finns några brandfarliga skador.

Installationsbesiktning

För att vara säker på att installationen är brandsäkert rätt utförd bör du beställa en besiktning av nyinstallerad eldstad och skorsten av skorstensfejarmästeren. Han kontrollerar att installationsanvisningarna har följts och att det inte finns några otätheter i skorstenen.
Vid installation av eldstad eller skorsten krävs ofta en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd. Byggnadsnämnden kan ställa kravet att eldstad och skorsten skall besiktigas av skorstensfejarmästaren innan den tas i bruk.
För att skorstensfejaren skall kunna göra besiktningen behöver han eventuella typgodkännandebevis och monteringsanvisningar.

Försäljning eller köp av fastighet

Det är vanligt med tvister i samband med köp av hus.
Det ställs stora krav på att köparen noggrant skall kontrollera huset så att det inte finns några fel. En brist som kan upptäckas av skorstensfejaren räknas inte som ett dolt fel. För att undvika obehagliga dyra överraskningar efteråt är det viktigt att du låter skorstensfejarmästaren undersöka eldstäder och skorstenar innan köpet.

”Sprängbesiktning” enligt SS 460 48 60

I samband med sprängningar och andra markarbeten blir lätt skador i skorstenar och eldstäder. Risken är störst för kakelugnar.
För att inte behöva betala för gamla skador skall du som tänker utföra sprängningsarbeten, beställa besiktning av kringliggande fastigheter.
Efter sprängningsarbetena skall en efterbesiktning utföras.
Hur denna typ av besiktning skall gå till finns fastställd i svensk standard SS 460 48 60.

 


Ring oss gärna på 0511 – 599 23 för ytterligare information eller kontakta oss via kontaktformuläret nedan.